Najděte nejvhodnější školku pro vás. Vyhledávání a vyhledávač soukromých školek Praha.
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Náhrady za školkovné

Školkovné je paušální platba, která se vztahuje k roční docházce do školky nebo k době uvedené v Dohodě o péči o Vaše dítě. Toto školkovné lze zaplatit jednorázově za tuto celou dobu nebo rozloženě (měsíčně, čtvrtletně, půlročně). Tyto platby nám dovolují poskytovat Vašim dětem kontinuální péči po dobu trvání smluvního vztahu.

Je nám jasné, že zejména mladší děti bývají častěji nemocné a že, např. v období prázdnin, nedocházejí do školky v plném rozsahu nasmlouvané péče z důvodu dovolených. Proto poskytujeme rodičům platícím v měsíčních splátkách možnost jak vyčerpat dny absence jejich dětí dvěma způsoby:

– Pokud dítě nedochází do školky 5 dní v týdnu, mají rodiče nárok nahradit si tuto docházku ve dny, které nejsou nasmlouvané v dohodě. Vždy je nutné na této náhradě se předem domluvit s vedením školky a zadat jí do systému docházky. Náhrady lze vybírat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci vzniku nároku.

– U dětí zařazených do programu 5 dní v týdnu mají rodiče nárok na kompenzaci ve výši 200Kč / omluvený den nepřítomnosti u celodenního programu, ve výši 150Kč / omluvený den nepřítomnosti u programu do 15 hod a ve výši 100Kč / omluvený den nepřítomnosti u polodenního programu. Tato kompenzace bude odečtena z faktury za školné na následující měsíc. Při zařazení dítěte do akčního nebo slevněného školného je tato kompenzace poskytována v poloviční výši.

<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

14.8.2018
Téma pro tento týden je „Jedeme na dovolenou“. V průběhu cestovatelského týdne budeme poznávat svět, cizokrajná zvířata, africkou hudbu, a podíváme se i na mořské dno. Zkusíme si zahrát na africký hudební nástroj – bonga, vyrobit si dopravní prostředky, zazpívat si a vyrazíme dvakrát na výlet po okolí. Čeká nás toho opravdu mnoho, tak hurá vyrážíme :-).
7.8.2018
V pondělí jsme zahájili Sportovní týden v naší školce. Každý den si vyzkoušíme různé sportovní aktivity, při kterých si užijeme mnoho zábavy a posílíme naše tělo :-). A co všechno na nás čeká? Skoky přes různě vysoké překážky, skoky v pytli, na trampolíně, podlézání, běhání, práce s míčem, se švihadlem a mnoho dalšího. Ve čtvrtek nás dokonce čeká Stopovaná do Ďáblického lesa. Sportovní týden zakončíme v pátek olympiádou, kde si vyzkoušíme, jak jsme se přes ten týden zlepšili :-).
31.7.2018
Přelomový týden je ve znamení výtvarné výchovy. Každý den poznáváme nové techniky a vyrábíme úžasná umělecká díla (ohňostroje, zmrzliny, letní drinky, malování na látku…), která budou na konci týdne vystavena na odpolední vernisáži.
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.