Najděte nejvhodnější školku pro vás. Vyhledávání a vyhledávač soukromých školek Praha.
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Náhrady za školkovné

Školkovné je paušální platba, která se vztahuje k roční docházce do školky nebo k době uvedené v Dohodě o péči o Vaše dítě. Toto školkovné lze zaplatit jednorázově za tuto celou dobu nebo rozloženě (měsíčně, čtvrtletně, půlročně). Tyto platby nám dovolují poskytovat Vašim dětem kontinuální péči po dobu trvání smluvního vztahu.

Je nám jasné, že zejména mladší děti bývají častěji nemocné a že, např. v období prázdnin, nedocházejí do školky v plném rozsahu nasmlouvané péče z důvodu dovolených. Proto poskytujeme rodičům platícím v měsíčních splátkách možnost jak vyčerpat dny absence jejich dětí dvěma způsoby:

– Pokud dítě nedochází do školky 5 dní v týdnu, mají rodiče nárok nahradit si tuto docházku ve dny, které nejsou nasmlouvané v dohodě. Vždy je nutné na této náhradě se předem domluvit s vedením školky a zadat jí do systému docházky. Náhrady lze vybírat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci vzniku nároku.

– U dětí zařazených do programu 5 dní v týdnu mají rodiče nárok na kompenzaci ve výši 200Kč / omluvený den nepřítomnosti u celodenního programu, ve výši 150Kč / omluvený den nepřítomnosti u programu do 15 hod a ve výši 100Kč / omluvený den nepřítomnosti u polodenního programu. Tato kompenzace bude odečtena z faktury za školné na následující měsíc. Při zařazení dítěte do akčního nebo slevněného školného je tato kompenzace poskytována v poloviční výši.

<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

25.5.2018
V týdnu od 28.5. – 31.5. proběhnou otevřené hodiny kroužků.
17.5.2018
V pondělí 21.5. navštíví děti z Modré korunky Domov seniorů Slunné stáří, kde si poslechnou čtení pohádky od babiček a dědečků a zároveň si společně vyrobíme něco pěkného :-).
14.5.2018
Ve středu vyrazí děti z Modré korunky a starší děti ze Žluté korunky do ZOO Praha – Trója.
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.