Najděte nejvhodnější školku pro vás. Vyhledávání a vyhledávač soukromých školek Praha.
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Projekt EU: Dětská skupina Rajmonova

Logo OPZ barevné


INFORMACE O PROJEKTU

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000711

Název projektu: Dětská skupina Rajmonova

Stav: Běží

Anotace projektu: Projekt zařízení péče o děti bude realizován na adrese Praha 8, Rajmonova 1199/4, PSČ 18200, o kapacitě 24 míst. Projekt bude realizován od 01.02.2016 do 01.02.2018. Bude se jednat o zařízení péče o děti provozované na základě živnostenského oprávnění, a to pro veřejnost.

OPERAČNÍ STRUKTURA

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Výzva: 36 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze

www.detska-skupina-rajmonova.cz

<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

5.10.2018
V termínu 19.10.2018 – 20.10.2018 nás opět čeká noční spinkání ve školce, tentokrát s názvem Drakiáda.
2.10.2018
Ve čtvrtek 4.10.2018 vyrážíme do ZOO Praha Trója.
1.10.2018
Od října nám opět ve školce začal Stimulační program pro předškoláky a odpolední zájmové kroužky.
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.