Najděte nejvhodnější školku pro vás. Vyhledávání a vyhledávač soukromých školek Praha.
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Často kladené dotazy

Od kolika let přijímáte děti do vaší školy?

Přijímáme děti od 2 let. U dětí mladších než 3 roky věku je však přijetí individuálně zvažováno v závislosti na psychomotorickému vývoji konkrétního dítěte.

Je i pro malé děti vhodné dvojjazyčné prostředí?

Ano, malé děti takové prostředí vnímají jiným způsobem než děti starší. Rychleji si zvyknou a osvojí si základy obou jazyků.

Kdy je nejvhodnější začít s učením jazyků?

Všeobecně platí, že v tomto věku nejde o výuku jako takovou, ale přejímání poznatků z her. Tudíž co nejdříve.

Kdy má mateřská škola otevřeno?

Škola je otevřená pravidelně v pracovní dny od pondělí do pátku a to od 7 do 18 hodin. Škola je otevřená včetně prázdnin.

Jak často chodí děti do školy?

Záleží na Vámi vybraném programu. Lze vybírat z celodenního a půldenního programu (do 13 hod) a z variant pětidenní docházky a třídenní docházky do školy.

Jaké je třídní dělení?

Děti jsou do svých tříd dělení podle zvoleného programu a v závislosti na věku. Věkové skupiny jsou od 2–4 let a 4–6 let.

Kolik dětí připadá na jednoho učitele?

V naší škole dodržujeme zásadu, že jeden pedagog má na starosti maximálně 9 dětí. Tak, aby se zajistila dostatečná péče o Vaše děti.

<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

14.1.2019
Poprvé v tomto roce jdeme navštívit babičky a dědečky v domově důchodců na Proseku.
3.1.2019
V prvním týdnu v novém roce máme téma „Tři králové.“
3.1.2019
Celý leden probíhá diagnostikování dětí.
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.