Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více
31.10.2018 Setkání s rodiči ve školce na oslavu Halloween svátku. Je připraveno spousty zábavy, soutěžení a plnění úkolů, dlabání dýní, výtvarné tvoření i venkovní překvápko od dětí se zapalováním dýní. Na akci bude opět prezentace anglických knížek USBORNE s možností koupě. Na akci bude vyhlášen i vítěz naší výtvarné soutěže, proto máte poslední možnost na přinesení výtvoru.

<%ClanekTisk%>

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content