Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více
22.3.2019 Po celý týden se budeme ve školce věnovat EKOLOGII – třídění odpadu, šetření vodou, k úctě k přírodě, atd.. Třídíte doma odpad a víte proč? Šetříte vodou a jak? Děláte ještě něco dalšího pro záchranu naší planety? EKO – Projekt pro starší děti: „Co děláte pro naši planetu doma s rodiči?“ EKO – Projekt pro mladší děti: „Třídění odpadu, pojmenování odpadků a rozpoznávání barev, kam který patří?“

<%ClanekTisk%>

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content