Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více
23.4.2019 Navštívíme zábavně-vzdělávací akci pro školy DEN ZEMĚ 2019 na Vyšehradě. Akci pořádá hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí. Cílem akce je informovat nejen děti o významu ochrany naší planety ve smyslu nejbližším i nejširším. Tématem akce je problematika ZERO WASTE. S ohledem na místo konání je téma propojeno s motivy z naší národní historie. Budeme se těšit nejenom na vzdělávací aktivity, ale i na zábavný program a zajímavé soutěže.

<%ClanekTisk%>

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content