Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více
7.5.2018 V pátek 11.5. proběhne od 15:00 – 16:30 Tvořivá dílna pro tatínky s dětmi. Srdečně zveme tatínky na společné tvořivé dílny k nedělnímu Svátku matek u nás ve školce. Společně se svými dětmi můžete v naší dílničce vyrobit krásný dáreček pro maminku, která bude mít určitě velikou radost. :-)

<%ClanekTisk%>

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.