<%TAGY%>
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Kritéria pro přijetí dítěte a přijímací řízení do Mateřské školy Královská na školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří v Královské mateřské škole registrované MŠMT probíhá formou individuálních schůzek zákonných zástupců s vedením MŠ. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky, zahrady a prodiskutovat veškeré dotazy, které vás budou zajímat. Též je možné prohlédnout již dopředu naše prostory na webových stránkách formou virtuální prohlídky. Cílem společné schůzky by mělo být vzájemné vyjasnění, zda se náš bilingvní vzdělávací program shoduje s vašimi představami. Pokud bude schůzka naplánovaná v hodinu, kdy neprobíhá edukační program ve třídách, mohou se rodiče setkat též s našimi pedagogy, nahlédnout do tříd a jejího zázemí. Schůzka by měla pomoci se seznámit s filozofií naší KMŠ a rozhodnout, jakým programem v našich bilingvních třídách začít – v návaznosti na věk dítěte a možnostmi vzdělávání v rámci našeho školního vzdělávacího systému.

Registrační formulář – přihláška
Nezávazné přihlášky na školní rok 2020/2021 přijímáme od března 2020 do června 2020. Pořadí došlých Registračních formulářů je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ.

Registrační formulář ke stažení zde.

Vyplněný Registrační formulář odešlete na email: info@skolkakobylisy.cz (případně je možné vhodit do naší poštovní schránky nebo předat osobně v kanceláři ředitelky školy).

Prohlášení o bezinfekčnosti zde.
Evidenční list dítěte do KMŠ zde.

Schůzka se zákonnými zástupci dítěte
Na základě Registračního formuláře vyzývá MŠ zákonné zástupce dítěte k osobní schůzce, která proběhne ve školce za účasti ředitelky/zástupkyně MŠ (podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky). Na schůzku preferujeme vzít i dítě, které by mělo být zapsáno do školky. Rodiče též obdrží rodičovskou příručku a další informační materiály, které si následně mohou v klidu pročíst v domácím prostředí.

Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu. K podpisu smlouvy dochází až po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

K podpisu smlouvy již bude třeba přinést potvrzený Evidenční list od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle očkovacího kalendáře ČR nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. S nástupem dítěte do kolektivu MŠ též formulář Bezinfekčnosti. Oba tyto formuláře obdrží při první schůzce. S podpisem smlouvy se zákonný zástupce zavazuje k uhrazení registračního poplatku, jistiny (která je vratná dle smlouvy) a zároveň k úhradě školného a stravného na první školní započatý měsíc.

Přednostně jsou přijímány:

  1. Sourozenci dětí, kteří mateřskou školu nebo její přidružené programy navštěvují, v minulosti navštěvovali nebo jejichž sourozenci navštěvují jiný stupeň vzdělávání v systému škol Královská.
  2. Děti se zájmem o zápis do programu 5 denní docházky.
  3. Děti dle věku v tomto pořadí: přednost mají pětileté s povinnou předškolní docházkou, následně čtyř a tříleté děti. Následně děti mladší tří let, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádří své potřeby.

Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

3.8.2020
Týden plný sportu je konečně tady! Děti čekají Olympijské hry, výlet na kolech a koloběžkách a taky fotbalový zápas a basketball! Na každého čekají odměny a medaile, protože co je důležité? Ne vyhrát, ale zúčastnit se. :)
31.7.2020
Léto letí jako voda a první polovinu letní školky máme za sebou! Celý měsíc děti měly pestrý program plný venkovních aktivit v lese, v okolí a na naší zahradě. Počasí nakonec dovolilo i bazének, takže při vysokých teplotách se děti mohly zchladit. Přehoupneme se teď do druhé části léta, kde děti čeká spousty dalších skvělých zážitků!
17.7.2020
Závěr pirátského týdne děti oslavily skvělým karnevalem. Do školky se ráno přišlo hned v maskách, které byly naprosto suprové! Celý den se nesl v duchu zábavy, tance, oslavy a pohody.
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content