Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Novinky

16.4.2019

Navštívíme naše sousedy na krásný Jarní workshop a budeme vyrábět jarní dekorace. A v rámci finanční pregramotnosti si děti přinesou 40 Kč a budou si moci koupit něco z překrásných výrobků, které vyrábějí v Denním stacionáři.

15.4.2019

A náš Velikonoční barevný týden je tu. Po celý týden, každý den, budeme chodit oblečení do jiné barvy, barvit vajíčka, učit se koledy a pořádně si to užijeme. :-) A vypadá to, že i krásné slunečné počasí nám bude přát.

10.4.2019

Zasadili jsme si velikonoční osení a připravujeme se na Velikonoce.

8.4.2019

Jdeme navštívit opět naše babičky a dědečky do Domova seniorů a tentokrát si společně vyrobíme velikonoční přáníčka. :-)

22.3.2019

Po celý týden se budeme ve školce věnovat EKOLOGII – třídění odpadu, šetření vodou, k úctě k přírodě, atd.. Třídíte doma odpad a víte proč? Šetříte vodou a jak? Děláte ještě něco dalšího pro záchranu naší planety? EKO – Projekt pro starší děti: „Co děláte pro naši planetu doma s rodiči?“ EKO – Projekt pro mladší děti: „Třídění odpadu, pojmenování odpadků a rozpoznávání barev, kam který patří?“

14.3.2019

V rámci logopedické prevence proběhne ve spolupráci s centrem pro řeč Logoběžka v KMŠ logopedická depistáž. Jedná se o orientační vyšetření řeči, zejména artikulace, které má za cíl odhalit případné obtíže ve vývoji řeči.

6.3.2019

Huráá a máme tu Masopustní karneval a s ním spojenou naši masopustní hostinu. Už se moc těšíme na rej masek a karnevalové veselí.

1.3.2019

Vyrážíme do KD Ládví na edukativní koncert s názvem „Hudební jarmark“.

27.2.2019

Prezentace naší mateřské školy a fotografování dětí při výukovém bloku, didaktických a hudebních činnostech či práci s interaktivní tabulí do tištěných novin Pražský deník, který vyjde 6/3/2019. Tak už se moc těšíme. :-)

18.2.2019

Tento týden si ve školce povídáme na téma „Za polárním kruhem“.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-192

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content