Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Novinky

22.5.2020

Velkolepé jarní noční spinkání je konečně tady! Děti mají připravený pestrý program, hry, vyrábění, tancování. Nejoblíbenější část je ale film s popcornem :-). V sobotu dopoledne se ještě vypraví do lesa a zahrají si pár her venku. Noční spinkání je oblíbenou akcí ve školce.

20.5.2020

Při krásném slunečném počasí se snažíme trávit co nejvíce času s dětmi venku, odpoledne už býváme na zahradě až do té doby, dokud všechny děti neodejdou domů. Na sportovním kroužku děti občas jezdí na výlety na kolech či koloběžkách a vyrážíme na procházky do okolí. Na sluníčku venku je všem hned lépe.

15.5.2020

„Za stromy do lesa“, tak zněl plán na páteční dopoledne. Lektoři z Lesů Praha vyzvedli děti i učitele ze školky a vydali se prozkoumat Ďáblický les, tam děti měly pestrý program, načerpaly spousty nových informací – ochrana lesů, druhy stromů, jak stromy rostou, zvířata v lese, a zahráli si zábavné hry. Každý si vytvořil obrázek stromu, který doplnil skutečným listem. Skvělý zážitek.

13.5.2020

Ekologický týden. Po celý týden se ve školce věnujeme ekologii- třídění odpadu, šetření vodou, úcta k přírodě. Dětem jsme zadali domácí projekt „Co děláte pro naši planetu doma s rodiči?“ Na všechny projekty čekají odměny a v pátek proběhne prezentace všech prací. :-)

30.4.2020

Čarodějnický týden ve školce jsme si s dětmi skvěle užili. Vyrobili jsme si čarodějnice, vytvořili nádherné jarní dekorace na okna ve třídách. Před spaním jsme si četli čarodějnické pohádky a zpívali jarní písně. V pátek na 1.Máje bylo volno a tak jsme si užili prodloužený víkend. :-)

15.4.2020

Ve školce jsme se opět po měsíci sešli a všichni jsme se už moc těšili. Děkujeme všem, kteří doma pracovali na zasílaných pracovních cvičeních a dávali nám zpětnou vazbu, jak jim to šlo. V MŠ všichni nosí roušky, děti to berou jako zábavu, vůbec jim to nevadí a naopak nám říkají, jak s rouškou pracovat. :-) Nadále dodržujeme přísná hygienická pravidla. S dětmi jsme natočili i tématický taneček! Tak se podívejte na náš facebook nebo youtube kanál. Chodíme ven na zahrádku a užíváme si sluníčka.

14.4.2020

Ve středu 15.4. opět otevíráme naši školku v omezeném provozu a za velmi přísných hygienických podmínek. Práce na doma je i nadále posílána dětem, kteří se rozhodli ještě zůstat doma. :-)

13.4.2020

Přejeme krásné Velikonoce! A protože jsme je spolu nemohli oslavit ve školce, velikonoční nadílku jsme doručili dětem přímo do jejich domovů, dobroty, pomlázka, osení.. A nezapomeňte, že je přestupný rok, takže letoš šupou děvčata chlapce! :-)

18.3.2020

I když se teď momentálně nesetkáváme společně ve školce, naše děti se rozhodně nemusí nudit. Denně naši učitelé posílají přípravu na aktuální den, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové i hudební činnosti. Dokonce jsme založili i youtube kanál, kde najdou rodiče mnoho námětů na práci doma s dětmi. Snažíme se tak aktivně pracovat, jak nám to situace dovoluje a zpříjemňovat tak dětem i rodičům dny.

17.3.2020

Vzhledem k aktuální situaci a šíření nemoci COVID 19 nejen u nás v ČR, ale po celém světě, jsme se rozhodli školku dočasně zavřít. Naši MŠ jsme nechali v provozu takřka do poslední možné chvíle, ale po rozhodnutí krizového štábu MČ Prahy 8 a posledním opatření vlády je situace neudržitelná i s ohledem na chybějící zdravotnický materiál, který je v takové situaci nezbytnou součástí pro MŠ. Pevně věříme, že se situace co nejdříve zlepší a my se opět setkáme ve školce. Přejeme všem pevné zdraví!

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-192

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content