Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více
30.1.2020 Proběhlo ve školce komunitní setkání v rámci projektu Pól růstu Výzva pro Prahu 28 na téma BAREVNÝ DEN. Setkání bylo určeno pro rodiče s dětmi a pedagogy naší školky. Program – zážitková pedagogika, ukázka práce s dětmi, žertovné aktivity, rozbor práce s dětmi, diskuze s odborníkem.

<%ClanekTisk%>

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content