O nás

Královská mateřská škola a základní škola s.r.o.

Královská mateřská škola a základní škola s.r.o. vznikla roku 2012 na základě vysoké poptávky po vzdělávání s rozšířenou výukou cizích jazyků. Naším hlavním cílem je poskytovat dětem a jejich rodičům bilingvní (dvojjazyčné) česko – anglické vzdělávání s kvalitními učiteli v příjemném a motivujícím prostředí.

Na začátku našeho působení jsme aplikovali bilingvní metodu vyučování jazyků v naší mateřské škole. Zjistili jsme jak dobře tuto metodu děti zvládají a jak obrovských pokroků jsou schopné pod naším vedením v krátkém čase dosahovat. Časem jsme pochopili, že dětem opouštějícím mateřskou školu, chybí následný adekvátní bilingvní program. Logickým krokem tak bylo založení Královské základní školy v Praze Troji, kde navazujeme na dvojjazyčnou výuku v Královské mateřské škole.

 

Moderní metody výuky

V mateřské i základní škole jsou používány moderní techniky výuky, snažíme se zajistit dětem kvalitní učitele, používáme nejmodernější výukové pomůcky, včetně digitálních technologií. Použití těchto moderních postupů se nám osvědčilo i v době uzavření škol z důvodu celostátní karantény při epidemiologických opatřeních, kdy naše výuka probíhala bez závažnějších přerušení po celou dobu uzávěry a naši žáci probrali veškeré plánované učivo ve stanovených termínech.

Malý počet žáků ve skupinách

Naše vzdělávací zařízení si zakládají na nízkém počtu žáků ve skupinách. Podle našeho názoru je individuální přístup k žákům nejlepší metodou k rozvoji jeich osobnosti a jejich vzdělání. Díky nízkému počtu dětí ve skupině se učitel může více věnovat jednotlivým žákům, může individuálně rozvíjet jejich přednosti a talent a podporovat je v rozvoji tam, kde cítí, že by mělo dojít k zlepšení.

Prostředí ve školách

Ctíme názor, že prostředí školy je důležitou součástí vzdělávání. Nejen, že prostory mateřské či základní školy musí být vybaveny adekvátně samotné výuce, ale je důležité, aby prostředí bylo i bezpečné, hygienické a motivující. V takovém místě se pak děti cítí příjemně a výuka probíhá s radostí. Z tohoto důvodu se snažíme, aby interiery našich škol byly pokud možno světlé, vkusně, prakticky a moderně vybavené, a aby splňovaly veškeré hygienické a estetické standardy. 

Stravování ve školách

Další zásadní součástí vysokého standardu Královských škol je kvalitní gastronomie. Spolupracujeme s firmou Bionea, která nám dodává stravu v biokvalitě. Jídlo je připravováno s přihlédnutím k věku strávníků, je chutné, pestré a je vyrobeno z kvalitních surovin. Je připravováno vždy čerstvé a dováženo do škol těsně před jejím výdejem v našich jídelnách. Spolupracujeme také s projektem Mléko do škol a snažíme se zvýšit příjem mléčných výrobků a ovoce u dětí.

©2023 Královská mateřská škola a základní škola s.r.o.