Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Novinky

18.3.2020

I když se teď momentálně nesetkáváme společně ve školce, naše děti se rozhodně nemusí nudit. Denně naši učitelé posílají přípravu na aktuální den, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové i hudební činnosti. Dokonce jsme založili i youtube kanál, kde najdou rodiče mnoho námětů na práci doma s dětmi. Snažíme se tak aktivně pracovat, jak nám to situace dovoluje a zpříjemňovat tak dětem i rodičům dny.

17.3.2020

Vzhledem k aktuální situaci a šíření nemoci COVID 19 nejen u nás v ČR, ale po celém světě, jsme se rozhodli školku dočasně zavřít. Naši MŠ jsme nechali v provozu takřka do poslední možné chvíle, ale po rozhodnutí krizového štábu MČ Prahy 8 a posledním opatření vlády je situace neudržitelná i s ohledem na chybějící zdravotnický materiál, který je v takové situaci nezbytnou součástí pro MŠ. Pevně věříme, že se situace co nejdříve zlepší a my se opět setkáme ve školce. Přejeme všem pevné zdraví!

8.3.2020

Krásný Mezinárodní Den Žen přejeme. :-)

2.3.2020

Pořádáli jsme masopustní karneval, jako přivítání po jarních prázdninách. Dětičky přišli už z rána v úžasných maskách. Společně jsme se seznámili s tímto svátkem, zatančili si, zahráli hry a společně hodovali raut, který jsme měli opravdu bohatý!

21.2.2020

Máme tu poslední den ve školce v měsíci únoru a následují Jarní prázdniny! Užijte si všichni volno, odpočiňte si a naberte síly na další školní měsíce. Uvidíme se v pondělí 2.března a oslavíme příchod do školky oslavou Masopustu v podobě karnevalu!

20.2.2020

V tento den nás čekala návštěva Hvězdárny v Ďáblicích! Program na téma: Odkud svítí sluníčko. Také jsme si prohlédli dalekohledy. Byl to velmi úžasný zážitek!

14.2.2020

Přejeme Vám krásného zamilovaného Valentýna! I u nás ve školce jsme si o něm povídali a vyrobili pro rodiče krásné dárečky. Užijte si den plný lásky!

3.2.2020

V pondělí jsme měli ve školce logopedickou depistáž ve spolupráci s centrem pro řeč Logoběžka. Jednalo se o orientační vyšetření řeči, zejména artikulace. Cílem bylo odhalit případné obtíže ve vývoji řeči u dětí.

30.1.2020

Proběhlo ve školce komunitní setkání v rámci projektu Pól růstu Výzva pro Prahu 28 na téma BAREVNÝ DEN. Setkání bylo určeno pro rodiče s dětmi a pedagogy naší školky. Program – zážitková pedagogika, ukázka práce s dětmi, žertovné aktivity, rozbor práce s dětmi, diskuze s odborníkem.

29.1.2020

Celý měsíc leden je pro nás diagnostický měsíc. Pečlivě hodnotíme všechny oblasti dětí a píšeme celkové zhodnocení dítěte za uplynulé pololetí. Je to takové menší vysvědčení pro děti a hlavně rodiče, aby měli přehled o tom, jak to dětem ve školce všechno jde, v čem jsou děti šikovné a v čem naopak je třeba ještě trochu zabrat.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-184

Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content
Docházka žáků do školky je dočasně pozastavena vzhledem k probíhajícím protiepidemiologickým opatřením, které mají za úkol chránit žáky školky a jejich rodiny, stejně jako zaměstnance školky s rodinami. Zápis do školky pozastaven není. Postup zápisu zde. Zaměstnanci školky dále pracují z domova, připravují denně program pro děti na doma, tak aby děti mohly dále zlepšovat své dovednosti a aby měly zábavu a soutěže na dobu trvání karanténních opatření.