Search
Close this search box.

Akreditace školky u MŠMT

Mateřská škola akreditovaná u MŠMT - Kindergarten is accreditated by Ministry of education

Královská mateřská škola je zařazena do sítě škol a školských zařízení rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Tím splňuje veškeré nároky na bezpečnost a hygienu prostor pro provoz mateřské školy schválený příslušným Stavebním úřadem městské části Prahy 8, Hygienické stanice Hlavního města Prahy pro děti a mladistvé. Zároveň zaručuje plně odborný a kvalifikovaný pedagogický tým dodržující schválený a ucelený vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání schválený MŠMT ČR.

Co tedy musí dodržovat akreditovaná školka?

Musí mít odborně vzdělaný pedagogický personál  podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Musí dodržovat legislativu a pravidla určená školám a školským zařízením zejména tedy Školský zákon, Rámcový vzdělávací plán, BOZP, školení první pomoci, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogická evaluace=průběžné hodnocení dětí a dodržování vzdělávacího plánu a cílů.

Podléhá přísné kontrole České školní inspekce

Podléhá kontrolám dalších státních organizací dohlížejících na dodržování kvality a bezpečnostně – hygienických nařízení ustanovených v rámci ČR ze strany Krajské hygienické stanice, Hasičů, Stavebního úřadu, Krajského úřadu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Dětem nabízí standard ve výchově a vzdělání s ohledem na zajištění návaznosti znalostí a dovedností při přechodu a následném studiu na ZŠ.

Oproti státním školkám je však v naší soukromé mateřské škole mnohem menší počet dětí na učitele = intenzivnější individuální práce s dětmi.