Search
Close this search box.

Registrace dítěte do Královské mateřské školy

Registrace do Králoské mateřské školy - Royal kindergarten registration

V následujícím textu je detailně popsán postup registrace vašeho dítěte do bilingvní česko – anglické Královské mateřské školy v Praze Kobylisích. Případné dotazy můžete psát pomocí kontaktního formuláře v zápatí této stránky.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v Královské mateřské škole registrované MŠMT probíhá formou individuálních schůzek zákonných zástupců s vedením MŠ. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky, zahrady a prodiskutovat veškeré dotazy, které vás budou zajímat. Též je možné prohlédnout již dopředu naše prostory na webových stránkách formou virtuální prohlídky. Cílem společné schůzky by mělo být vzájemné vyjasnění, zda se náš bilingvní vzdělávací program shoduje s vašimi představami. Pokud bude schůzka naplánovaná v hodinu, kdy neprobíhá edukační program ve třídách, mohou se rodiče setkat též s našimi pedagogy, nahlédnout do tříd a jejího zázemí. Schůzka by měla pomoci se seznámit s filozofií naší KMŠ a rozhodnout, jakým programem v našich bilingvních třídách začít – v návaznosti na věk dítěte a možnostmi vzdělávání v rámci našeho školního vzdělávacího systému.

Registrační formulář – přihláška

Přihlášky na školní rok 2024/2025 přijímáme od března 2024 do dubna 2024. Pořadí došlých Registračních formulářů je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ.

Vyplněný Registrační formulář odešlete na email: zapis@skolkakobylisy.cz (případně je možné vhodit do naší poštovní schránky nebo předat osobně v kanceláři ředitelky školy4

Schůzka se zákonnými zástupci dítěte

Na základě Registračního formuláře vyzývá MŠ zákonné zástupce dítěte k osobní schůzce, která proběhne v MŠ za účasti ředitelky/zástupkyně (podmínkou pro přijetí dítěte k uskutečnění této schůzky). Na schůzku preferujeme vzít i dítě, které by mělo být zapsáno. Rodiče též obdrží rodičovskou příručku a další informační materiály, které si následně mohou v klidu pročíst v domácím prostředí.

Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu. K podpisu smlouvy dochází až po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

K podpisu smlouvy již bude třeba přinést potvrzený Evidenční list od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle očkovacího kalendáře ČR nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. S nástupem dítěte do kolektivu MŠ též formulář Bezinfekčnosti. Oba tyto formuláře obdrží při první schůzce. S podpisem smlouvy se zákonný zástupce zavazuje k uhrazení registračního poplatku, jistiny (která je vratná dle smlouvy) a zároveň k úhradě školného a stravného na první školní započatý měsíc.

Přednostně jsou přijímány:

  1. Sourozenci dětí, kteří mateřskou školu nebo její přidružené programy navštěvují, v minulosti navštěvovali nebo jejichž sourozenci navštěvují jiný stupeň vzdělávání v systému škol Královská.
  2. Děti se zájmem o zápis do programu 5 denní celodenní docházky.
  3. Děti dle věku v tomto pořadí: přednost mají pětileté s povinnou předškolní docházkou, následně čtyř a tříleté děti, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádří své potřeby.

Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.