Search
Close this search box.

Budoucnost vašeho dítěte je ve vašich rukou.

Od roku 2012 poskytuje naše mateřská škola dvojjazyčké česko-anglické vzdělání pro nejmladší děti.

Královská mateřská škola - soukromá mateřská škola s česko anglickou výukou v Praze Kobylisích
Let zkušeností
0
Absolventů
0 +
Koncept Královských škol

Koncept královských škol

Náš ucelený vzdělávací systém zahrnuje mateřskou, základní a střední školu. Připravujeme žáky na komunikaci ve dvou jazycích, od nejútlejšího věku do dospělosti.

Systém Královských škol je unikátní vzdělávací komplex poskytující návazné vzdělávání od mateřské školy až po střední školu. Jsme školou, která klade důraz na dvojjazyčnou komunikaci a připravuje naše žáky na výjimečnou schopnost porozumět a komunikovat v češtině i angličtině.