Search
Close this search box.

Cena školného

Školné v Královské mateřské škole - Royal kindergarten tuition fee

Ceny školného se hradí v měsíčních splátkách:

07.00–18.00 (celodenní program)

5 krát týdně 

  15 900 Kč

Stravné 130 Kč/den: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, nápoje, ovoce/zelenina, třetí volitelná svačina v 16:30 za 30 Kč/den

 

07.00–15.00 (celodenní program)

5 krát týdně

  14 900 Kč

Stravné 130 Kč/den: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, nápoje, ovoce/zelenina

 

07.00–12.30 (polodenní program)

5 krát týdně

  13 900 Kč

Stravné 130 Kč/den: dopolední svačina, oběd, nápoje, ovoce/zelenina

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, výuka probíhá za přítomnosti českého kvalifikovaného učitele a anglického lektora (rodilý mluvčí).

Další platby

Pokud dítě je vyzvednuto později než bylo smluvně dohodnuto (18 hod, 15 hod, 12:30 hod)

500 Kč/hod
za každou započatou hodinu

Pokud je nutné dítě přivést do školky dříve než v 7:00 hod (nutné předem dohodnout)

500 Kč/hod
za každou započatou hodinu

Jistota (vratný poplatek po řádném ukončení smlouvy)

5 000 Kč

Registrační poplatek

2 000 Kč

Školné je placeno měsíčně, vždy na měsíc následující na základě faktury zaslané elektronicky.