Cena školného

Ceny školného jsou zde uvedeny při měsíčních splátkách. Školné lze zaplatit i v půlročních splátkách či v jedné roční splátce.

7.00–18.00 (celodenní program)
5 krát týdně 13 500 Kč
4 krát týdně11 900 Kč
3 krát týdně  9 800 Kč
Stravné 130 Kč/den: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, nápoje, ovoce/zelenina
 
8.00–15.00 (polodenní program)
5 krát týdně 10 500 Kč
4 krát týdně    9 300 Kč
3 krát týdně   8 700 Kč
Stravné 130 Kč/den: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, nápoje, ovoce/zelenina
 
7.00–12.30 (dopolední program)
5 krát týdně    8 900 Kč
4 krát týdně   8 500 Kč
3 krát týdně   7 900 Kč
Stravné 120 Kč/den: dopolední svačina, oběd, nápoje, ovoce/zelenina

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, výuka probíhá za přítomnosti českého kvalifikovaného učitele a anglického lektora (rodilý mluvčí).


Další platby
  
Pokud dítě je vyzvednuto později než bylo smluvně dohodnuto (18 hod, 15 hod, 12:30 hod)250 Kč/hod
za každou započatou hodinu
Pokud je nutné dítě přivést do školky dříve než v 7:00 hod (nutné předem dohodnout)250 Kč/hod
za každou započatou hodinu
Jistota (vratný poplatek po řádném ukončení smlouvy)5 000 Kč
Registrační poplatek2 000 Kč

Školné je placeno měsíčně, vždy na měsíc následující na základě faktury zaslané elektronicky.

Aktuality

Fotogalerie

Mnohem více fotografií je na Facebooku Sledujte aktuální dění v naší soukromé mateřské školce prostřednictvím sociální sítě Facebook.

ZOBRAZIT ČLÁNEK »