Přírodní zahrady v Královské mateřské a základní škole

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu je financována revitalizace zahrady Královská mateřské školy a základní školy, s.r.o. jejíž cílem je komplexní vybudování přírodní zahrady, včetně venkovní učebny a dalšího zázemí

Celkové způsobilé výdaje:  271 318 Kč                                                           Realizace projektu:

Výše příspěvku SFŽP ČR:     230 620 Kč                                                           Zahájení: září 2020

Výše příspěvku žadatele:     40 698 Kč                                                            Ukončení: prosinec 2022

Aktuality

Fotogalerie

Mnohem více fotografií je na Facebooku Sledujte aktuální dění v naší soukromé mateřské školce prostřednictvím sociální sítě Facebook.

ZOBRAZIT ČLÁNEK »