Search
Close this search box.

Přírodní zahrady v Královské mateřské a základní škole

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu je financována revitalizace zahrady Královská mateřské školy a základní školy, s.r.o. jejíž cílem je komplexní vybudování přírodní zahrady, včetně venkovní učebny a dalšího zázemí

Celkové způsobilé výdaje:  271 318 Kč 
Výše příspěvku SFŽP ČR:     230 620 Kč 
Výše příspěvku žadatele:     40 698 Kč 

Realizace projektu
 Zahájení: září 2020
Ukončení: prosinec 2022