Search
Close this search box.

Bezpečnost a hygiena

Bezpečnost a hygiena v Královské mateřské škole v Praze

Zajištění bezpečnosti dětí v naší MŠ patří mezi naše největší priority. Prostory splňují požadované zákonné normy pro provoz předškolního zařízení a jsou uzpůsobeny pro veškeré aktivity a potřeby dětí .

Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a k vštěpování základních hygienických návyků. Učíme děti vnímat svět v souvislostech a uvědomovat si základní principy pro zdraví své a svého okolí.

Děti jsou na konci denního programu předány pouze rodiči dítěte, nebo jiné dospělé osobě uvedené ve smlouvě o poskytnutí péče o dítě v MŠ, popřípadě po písemné žádosti zaslané vedení školy a předložení patřičného občanského průkazu. 

Prostor okolí školy je pod stálým kamerovým dohledem. Do vnitřních prostor školy a školní zahrady není povolen vstup bez doprovodu zaměstnance mateřské školy.

Vstupní dveře do budovy školy jsou jištěny elektronickým bezpečnostním zámkem se vzdáleným autorizačním tlačítkem odemčení. Všechna okna mateřské školy s možností plného otevření jsou jištěna dětskou bezpečnostní pojistkou.