Search
Close this search box.

Projekt – Inkluze v Královské MŠ II

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v Královské MŠ II, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001369 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny – dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.