Search
Close this search box.

Vaše škola,
Vaše budoucnost

Jsme čtyřletá soukromá střední odborná škola se specializací na ekonomiku, veřejnou správu a podnikání.

Obory
0
Let zkušeností
0
Absolventů
0 +

Koncept královských škol

Náš ucelený vzdělávací systém zahrnuje mateřskou, základní a střední školu. Připravujeme žáky na komunikaci ve dvou jazycích, od nejútlejšího věku do dospělosti.

Systém Královských škol je unikátní vzdělávací komplex poskytující návazné vzdělávání od mateřské školy až po střední školu. Jsme školou, která klade důraz na dvojjazyčnou komunikaci a připravuje naše žáky na výjimečnou schopnost porozumět a komunikovat v češtině i angličtině.